Run for the Future!

Dokumentär/ FIlm/ Producerad

Under en resa våren 2017 mötte resenären Stefan Larsson några långdistanslöpare i Katesh som är beläget vid berget Hanang, 250 km söder om Arusha i Tanzania.  -Vad händer om man ger dessa höghöjds-löpare möjlighet att tävla i Göteborg Half Maraton?