Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet och strävar efter att skapa en trygg och säker upplevelse för alla våra besökare och användare.

Din integritet är vår prioritet

Vi tar din integritet på största allvar och är dedikerade till att upprätthålla en hög standard för dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du interagerar med vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-10-03
Publicerad: 2023-09-05

 

Denna integritetspolicy beskriver Lightray Productions ABs policyer, Viken 163, Bohus 44534, Sverige, mejl: info@lightray.se, telefon: 031251221 om insamlingen, använd och utlämnande av dina uppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://lightray.se ). (tjänsten”). Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamlingen, användningenoch utlämnande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycke till detsamma, vänligen gå inte åt eller använd tjänsten. Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn för tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från när den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av Service efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar den här sidan.

Information vi samlar in

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

namn
E-post
Mobil
Företagsnamn

Information vi samlar in

Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:

Marknadsföring/ PR
Rekommendationer
Insamling av kundfeedback
Upprätthåll T&C
Stöd
Administrationsinformation
Riktad reklam
Platsskydd

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast vid mottagande av ditt samtycke och då endast för ändamålet/ändamålen för som ger samtycke såvida vi inte är skyldiga att göra annat enligt lag.

Hur vi delar din information

Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att söka din samtycke, förutom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Annonstjänst
Analytics
Datainsamling & process