Projekt Husaby

Vid Vänerns strand, på sluttningen av Kinnekulle ligger den lilla byn Husaby. I början av 1000-talet kom Husaby att spela en betydande roll i formandet av riket Sverige. Makten i Husaby manifesterades i ett magnifikt kyrktorn och utanför kyrkan  uppfördes påkostade gravmonument. Vad är det för makthavare som ligger begraven här?...