Aktuellt

Lightray Reborn
Publicerad tis 15 augusti, 2023
Text av:

Under det senaste året har företaget genomgått en omstrukturering och förnyelse, och resultatet av denna omvandling är tydligt synligt. Vi strålar starkare än någonsin.

Nyskapande på nätet
En av de mest påtagliga förändringarna är den nyskapade webbplatsen som nu lyser upp den digitala världen. Vi har inte bara moderniserat vårt digitala uttryck utan har också skapat en plattform som effektivt kommunicerar våra värderingar, tjänster och portfölj. Den nya webbplatsen är en visuell fest som tar er på en resa genom kreativa möjligheter och innovativa lösningar.

Tillsättning av ny personal
Men förändringen stannar inte där. Vi har också utökat vår personalstyrka med två nya talanger inom branschen. Detta strategiska steg har inte bara ökat företagets kompetens och kapacitet, utan det har också gett en frisk injektion av nya idéer och perspektiv.

Strålande framtidsutsikter
Med den nyskapade webbplatsen och den ökade personalstyrkan är vi på väg mot en lysande framtid! I en tid där det visuella språket spelar en allt viktigare roll i affärsvärlden, är vi redo att lysa upp och guida företag och organisationer på en resa av design, kreativitet och effektiv kommunikation.