Drömfabriken

När Alexander Keiller anländer till Göteborg, en stad som slickar sina sår efter Napoleonkrigens ekonomiska och sociala efterdyningar, ser han en värld av möjligheter. Göteborg, en gång en militär bastion med Vallgraven och befästningsmurar som nu rivs, står inför en tid av förändring. Trots en rådande ekonomisk stagnation och osäkerhet, är...

Lödöse Varf

Lödöse varv, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1300-talet, har varit en betydande del av den svenska sjöfartshistorien. Denna dokumentärfilm utforskar varvets fascinerande resa från dess uppgång till dess slutliga nedgång. Under 1900-talets början genomgick Lödöse varv en betydande utveckling, övergående från träskrov till stålkonstruktioner. Detta markerade början...