Lisebergsfilm – silvervinnare

Under Juli månad fick vi det prestigefyllda uppdraget att skapa film för Liseberg. Uppdraget bestod i att tydliggöra den byggnation som var ny för året 2013 och kallas för Bergs salonger. Liseberg skulle delta i en tävling som IAAPA är värd för och som är världsomspännande. Man tävlade i grenen ”Food & beverage” som är avsedd för restauranger på större nöjesfält. Liseberg kom på 2:dra plats. Nedan kan du se det bidrag som skickades in.