P.A.CARLMARKS – Baklängesyrket som gick framåt

1918 så etablerar sig företaget AB. P.A Carlmarks, en industri med anor tillbaka enda till 1700-talet, i den lilla byn Älvängen. Man flyttar ner företaget från Åmål där man inte får mark till den 300 meter långa repslagarbanan som är så viktig för företagets produktion. I Älvängen köper man mark mellan Göta älv och Bergslagens Järnväg vilket underlättar transporterna. Detta och närheten till sjöfarten i Göteborg gör att läget anses som perfekt. Företaget växer i takt med den Industriella revolutionen som pågått sedan mitten på 1800-talet. Under sin storhetstid så är man närmare 400 personer anställda. Man gör trossar och kablar till sjöfarten men också bindgarn till jordbruket. I filmen ”Baklängesyrket som gått framåt” som är en titel stulen från den gamla journalfilmen med samma namn som gjorts om företaget på 40-talet, så reser vi tillbaka till en tid då älven fortfarande var en livgivande åder och ångbåtstrafiken blomstrade.

Run for the Future!

Under en resa våren 2017 mötte resenären Stefan Larsson några långdistanslöpare i Katesh som är beläget vid berget Hanang, 250 km söder om Arusha i Tanzania.  -Vad händer om man ger dessa höghöjds-löpare möjlighet att tävla i Göteborg Half Maraton?

 

Surteraset – 1950

Det var en tidig morgon i september 1950, jag hade precis kommit till skolan som låg på en höjd med fin utsikt över bygden.
Det första minnet jag har är att jag står och trängs med en massa skolkamrater o lärare vid fönstret som vette mot söder och det pekas och gestikuleras och pratas högt om det hemska som hänt.

  • Ingvor Blomström Ögonvittne

Kullens Fyr – Reservkraften går ur tiden

Kullens fyr elektrifierades år 1937.  I samband med elektrifieringen så byggdes en reservkraftsanläggning med 2st dieselmotorer som skulle starta i händelse av strömavbrott. Anläggningen har nu spelat ut sin roll när vi går in i en ny tid med batterier och solpaneler. Måndagen den 7 september 2015 så hördes dieselmotorerna dån på Kullaberg för sista gången.

Livet på Surte

En dokumentärfilm som tar oss med tillbaka till mitten av 1800-talet. Till en tid då Disponenter var var ouppnåeliga och arbetaren inte hade mycket till rättigheter. Till en tid då tekniken just hade börjat se dagens ljus men det mesta av det som producerades fortfarande var skapat med handkraft.