P.A.CARLMARKS - Baklängesyrket som gick framåt

Dokumentär/ FIlm/ Producerad

1918 så etablerar sig företaget AB. P.A Carlmarks, en industri med anor tillbaka enda till 1700-talet, i den lilla byn Älvängen. Man flyttar ner företaget från Åmål där man inte får mark till den 300 meter långa repslagarbanan som är så viktig för företagets produktion. I Älvängen köper man mark mellan Göta älv och Bergslagens Järnväg vilket underlättar transporterna. Detta och närheten till sjöfarten i Göteborg gör att läget anses som perfekt. Företaget växer i takt med den Industriella revolutionen som pågått sedan mitten på 1800-talet. Under sin storhetstid så är man närmare 400 personer anställda. Man gör trossar och kablar till sjöfarten men också bindgarn till jordbruket. I filmen ”Baklängesyrket som gått framåt” som är en titel stulen från den gamla journalfilmen med samma namn som gjorts om företaget på 40-talet, så reser vi tillbaka till en tid då älven fortfarande var en livgivande åder och ångbåtstrafiken blomstrade.